Tillbaka till inloggningssidan.

Allmänna villkor

för Mjuk Biltvätt PREMIUM®

 1. Ditt abonnemang
  1. Mjuk Biltvätt Sverige AB (hädanefter kallat Mjuk Biltvätt) tillhandahåller en abonnemangstjänst vid namn Mjuk Biltvätt PREMIUM® (hädanefter även kallad tjänsten samt abonnemanget).

   Abonnemanget knyts till en eller flera bilar med en månadskostnad för varje bil och berättigar till upp till åtta (8) fria tvättar per bil och månad.

   Mjuk Biltvätt PREMIUM® erbjuds endast till privatpersoner; yrkesfordon, såsom budbilar och taxi, kan ej anslutas till tjänsten.
  2. För att abonnemanget skall vara aktivt behöver kunden tillhandahålla en aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod (se 4. Betalning).
  3. Såvida kunden inte avslutar tjänsten före det månatliga debiteringsdatumet godkänner kunden att avgiften för nästa abonnemangsperiod debiteras från det registrerade betalkortet (se 5. Uppsägning).
  4. Antalet återstående fria tvättar för innevarande betalningsperiod återfinns på minasidor.mjukbiltvatt.se. I det fall maxgränsen för fria tvättar per betalningsperiod (8 st) uppnås meddelas kunden via e-post.
  5. Alla tvättar överskridande åtta (8) st per betalningsperiod faktureras 199 kr per tvätt. Pdf- faktura skickas i efterhand till kundens registrerade e-postadress.
  6. Kundspecifik information finns på minasidor.mjukbiltvatt.se.
 2. Anslutning och administration
  1. För att ansluta sig till Mjuk Biltvätt PREMIUM® måste kunden vara 18 år fyllda.
  2. Genom att ansluta sin bil till Mjuk Biltvätt PREMIUM® godkänner kunden att hen direkt får tillgång till och omedelbart kan utnyttja tjänsten.

   Kunden accepterar att hen förlorar sin ångerrätt så snart hen får tillgång till tjänsten, men kan fortfarande avsluta tjänsten när som helst genom att logga in på minasidor.mjukbiltvatt.se eller genom att kontakta kundtjänst.
  3. Tjänsten administreras via minasidor.mjukbiltvatt.se och i Mjuk Biltvätts officiella app som laddas ner via App Store eller Google Play. Kunden loggar in i appen som visas för Mjuk Biltvätts personal vid tvätt.
 3. Betalning
  1. Kunder anslutna till Mjuk Biltvätt PREMIUM® debiteras månatligen på den kalenderdag registreringen skedde. Betalningen dras automatiskt från det betalkort som uppgavs vid registreringen.
  2. Betalning sker med VISA eller MasterCard via Mjuk Biltvätts partner Svea Ekonomi som erbjuder snabb och säker betalning. Alla kortbetalningar krypteras för kundens trygghet.
  3. Om betalning inte kan genomföras (t.ex. p.g.a. ogiltig betalningsmetod eller att kortet saknar täckning) kommer tjänsten att avaktiveras tillfälligt. En påminnelse skickas via e-post till den registrerade e-postadressen samt, i de fall kunden gett sitt medgivande, via pushnotis till kundens mobiltelefon.

   Nya debiteringsförsök görs under de nästkommande tre dagarna. Tjänsten återaktiveras när en godkänd betalning är registrerad.
  4. Betalningsmetod kan uppdateras via minasidor.mjukbiltvatt.se. Kunden ansvarar för att en giltig betalningsmetod finns registrerad.
 4. Uppsägning och reklamation
  1. Ingen uppsägningstid tillämpas, tjänsten kan när som helst avslutas via minasidor.mjukbiltvatt.se eller genom kontakt med kundtjänst.
  2. Om kunden avslutar tjänsten under en pågående faktureringsperiod kan den aktuella bilen fortsätta att tvättas till dess att den innevarande faktureringsperiod tar slut och tjänsten avslutas automatiskt. Påbörjad faktureringsperiod återbetalas eller krediteras ej.
  3. Eventuella rabatter återställs till fullpris (599 kr) 14 dagar efter att ett kundkonto avvaktiverats.
  4. Reklamation sker direkt till vår personal på anläggningen i samband med tvättillfället alternativt till vår kundtjänst.
 5. Sekretess och insamling av information
  1. All hantering av personuppgifter sker med försiktighet och i enlighet med EU-förordningen GDPR. Uppgifterna hanteras endast av behöriga personer anställda av Mjuk Biltvätt och kommer inte att spridas vidare. De kontaktuppgifter som uppges vid registreringen kommer endast att användas för utskick av information som är relevant för kunden samt för att säkerställa att tjänsten fungerar.

   Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår integritetspolicy som hittas på mjukbiltvatt.se/dataskydd.
 6. Avtalsändringar och missbruk
  1. Mjuk Biltvätt förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa avtalsvillkor samt att justera abonnemangspriset för samtliga kunder samt enskilda individer.

   En eventuell prisändring eller förändring av tjänsten börjar gälla tidigast 30 dagar efter att kunden informerats om detta.
  2. Vid missbruk av tjänsten förbehåller sig Mjuk Biltvätt rätten att avsluta ett pågående abonnemang och att stänga av användaren.
 7. Övrigt
  1. Information rörande tjänsten skickas i elektronisk form via e-post till den e-postadress som uppgavs vid registreringen samt, i de fall kunden gett sitt medgivande, via pushnotiser till kundens mobiltelefon. Kunden ansvarar för att Mjuk Biltvätt har tillgång till aktuella kontaktuppgifter och att bolaget vid behov har möjlighet att kontakta kunden.

OK

Avbryt

Ditt lösenord har nu ändrats.

Stäng

OK

Lägg till

Avbryt

Spara

Avbryt

Lägg till bil.

Tjänsten aktiveras omedelbart. Du kommer att debiteras kronor för de dagarna som kvarstår till nästa ordinarie debiteringstillfälle.

OK

Avbryt

Är du säker på att du vill ta bort bilen?

Tjänsten är aktiv till slutet av den innevarande debiteringsperioden.

Avbryt

Ta bort

Är du säker på att du vill ta bort bilen?

Avbryt

Ta bort

Vill du ångra borttagningen av denna bilen?

OK

Avbryt

Utför ändring

Avbryt

Ordernr. Datum Betalningsmetod Summa
27530 2019-11-12 VISA **** **** **** 8102 kronor
27529 2019-11-12 VISA **** **** **** 8102 kronor
27528 2019-11-12 VISA **** **** **** 8102 kronor
27480 2019-11-08 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
27479 2019-11-08 VISA **** **** **** 8102 kronor
27477 2019-11-08 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
27406 2019-11-06 VISA **** **** **** 8102 kronor
27405 2019-11-06 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
27371 2019-11-05 VISA **** **** **** 8102 kronor
27227 2019-11-01 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
27226 2019-11-01 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
27180 2019-10-31 VISA **** **** **** 8102 kronor
27179 2019-10-31 VISA **** **** **** 8102 kronor
27176 2019-10-31 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
27175 2019-10-31 VISA **** **** **** 8102 kronor
27128 2019-10-29 VISA **** **** **** 8102 kronor
27118 2019-10-28 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
27112 2019-10-28 VISA **** **** **** 8102 kronor
26861 2019-10-24 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26860 2019-10-24 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26858 2019-10-24 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26857 2019-10-24 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26856 2019-10-24 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26832 2019-10-23 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26811 2019-10-22 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26806 2019-10-22 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26751 2019-10-21 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26750 2019-10-21 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26749 2019-10-21 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26748 2019-10-21 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26731 2019-10-18 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26730 2019-10-18 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26729 2019-10-18 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26728 2019-10-18 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26727 2019-10-18 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26725 2019-10-18 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26721 2019-10-18 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26720 2019-10-18 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26719 2019-10-18 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26717 2019-10-18 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26716 2019-10-18 kronor
26696 2019-10-17 kronor
26695 2019-10-17 kronor
26687 2019-10-17 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26686 2019-10-17 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26683 2019-10-17 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26645 2019-10-16 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26566 2019-10-15 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26565 2019-10-15 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26564 2019-10-15 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26563 2019-10-15 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26557 2019-10-14 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
26121 2019-09-30 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
25860 2019-09-23 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
25785 2019-09-20 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
25784 2019-09-20 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
25783 2019-09-20 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
25782 2019-09-20 VISA **** **** **** 8102 kronor
25781 2019-09-20 VISA **** **** **** 8102 kronor
25780 2019-09-20 VISA **** **** **** 8102 kronor
25779 2019-09-20 VISA **** **** **** 8102 kronor
25778 2019-09-20 VISA **** **** **** 8102 kronor
25777 2019-09-20 VISA **** **** **** 8102 kronor
25776 2019-09-20 VISA **** **** **** 8102 kronor
25770 2019-09-19 VISA **** **** **** 8102 kronor
25733 2019-09-17 VISA **** **** **** 8102 kronor
25732 2019-09-17 VISA **** **** **** 8102 kronor
25612 2019-09-16 VISA **** **** **** 8102 kronor
25611 2019-09-16 VISA **** **** **** 8102 kronor
25610 2019-09-16 VISA **** **** **** 8102 kronor
25609 2019-09-16 VISA **** **** **** 8102 kronor
25601 2019-09-11 VISA **** **** **** 8102 kronor
25600 2019-09-11 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
25599 2019-09-11 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
25598 2019-09-11 VISA **** **** **** 8102 kronor
25597 2019-09-11 VISA **** **** **** 8102 kronor
25596 2019-09-11 VISA **** **** **** 8102 kronor
25595 2019-09-11 VISA **** **** **** 8102 kronor
25594 2019-09-11 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
25593 2019-09-10 VISA **** **** **** 8102 kronor
25592 2019-09-10 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
25591 2019-09-10 VISA **** **** **** 8102 kronor
25590 2019-09-10 VISA **** **** **** 8102 kronor
25589 2019-09-10 VISA **** **** **** 8102 kronor
25588 2019-09-10 VISA **** **** **** 8102 kronor
25587 2019-09-10 VISA **** **** **** 8102 kronor
25585 2019-09-09 VISA **** **** **** 8102 kronor
25584 2019-09-09 VISA **** **** **** 8102 kronor
25583 2019-09-09 MASTERCARD **** **** **** 0533 kronor
25582 2019-09-09 VISA **** **** **** 8102 kronor
25581 2019-09-09 VISA **** **** **** 8102 kronor
25580 2019-09-09 VISA **** **** **** 8102 kronor
25579 2019-09-09 VISA **** **** **** 8102 kronor
25578 2019-09-09 VISA **** **** **** 8102 kronor
25577 2019-09-09 VISA **** **** **** 8102 kronor
25576 2019-09-09 VISA **** **** **** 8102 kronor
25532 2019-09-07 VISA **** **** **** 8102 kronor
25501 2019-09-06 VISA **** **** **** 8102 kronor
25500 2019-09-06 VISA **** **** **** 8102 kronor
25499 2019-09-06 VISA **** **** **** 8102 kronor
25451 2019-09-04 VISA **** **** **** 8102 kronor
25450 2019-09-04 VISA **** **** **** 8102 kronor
25447 2019-09-04 VISA **** **** **** 8102 kronor
25446 2019-09-04 VISA **** **** **** 8102 kronor
25409 2019-09-03 VISA **** **** **** 8102 599 kronor
25408 2019-09-03 VISA **** **** **** 8102 kronor
25407 2019-09-03 VISA **** **** **** 8102 1.198 kronor
25406 2019-09-03 VISA **** **** **** 8102 kronor
25404 2019-09-03 VISA **** **** **** 8102 kronor
25402 2019-09-03 VISA **** **** **** 8102 kronor
25361 2019-09-02 VISA **** **** **** 8102 501 kronor
25325 2019-09-01 VISA **** **** **** 8102 599 kronor
25324 2019-09-01 VISA **** **** **** 8102 599 kronor
25321 2019-09-01 VISA **** **** **** 8102 599 kronor

Stäng

Uppdatera betalningsmetod

För att kontrollera kortets giltighet kommer en krona att reserveras på ditt konto. Ingen debitering kommer att göras.

OK

Avbryt

OK

Avbryt

Är du säker på att du vill avsluta abonnemanget för samtliga bilar?

Nej

Ja, jag är säker