Glömt lösenordet?

Allmänna villkor

för Mjuk Biltvätt PREMIUM®

 1. Ditt abonnemang
  1. Mjuk Biltvätt Sverige AB (hädanefter kallat Mjuk Biltvätt) tillhandahåller en abonnemangstjänst vid namn Mjuk Biltvätt PREMIUM® (hädanefter även kallad tjänsten samt abonnemanget) som ger tillgång till obegränsat antal biltvättar på samtliga Mjuk Biltvätts anläggningar. Abonnemanget knyts till en eller flera bilar med en månadskostnad för varje bil. Mjuk Biltvätt PREMIUM® erbjuds endast till privatpersoner; yrkesfordon, såsom budbilar och taxi, kan ej anslutas till tjänsten.
  2. För att abonnemanget skall vara aktivt behöver kunden tillhandahålla en aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod (se 4. Betalning).
  3. Såvida kunden inte avslutar tjänsten före det månatliga debiteringsdatumet godkänner kunden att avgiften för nästa abonnemangsperiod debiteras från det registrerade betalkortet (se 5. Uppsägning).
  4. Kundspecifik information finns på minasidor.mjukbiltvatt.se.
 2. Anslutning och administration
  1. För att ansluta sig till Mjuk Biltvätt PREMIUM® måste kunden vara 18 år fyllda.
  2. Genom att ansluta sin bil till Mjuk Biltvätt PREMIUM® godkänner kunden att hen direkt får tillgång till och omedelbart kan utnyttja tjänsten. Kunden accepterar att hen förlorar sin ångerrätt så snart hen får tillgång till tjänsten, men kan fortfarande avsluta tjänsten när som helst genom att logga in på minasidor.mjukbiltvatt.se eller genom att kontakta kundtjänst.
  3. Tjänsten administreras via minasidor.mjukbiltvatt.se och i Mjuk Biltvätts officiella app som laddas ner via App Store eller Google Play. Kunden loggar in i appen som visas för Mjuk Biltvätts personal och berättigar till fria tvättar för bilar anslutna till tjänsten.
 3. Kostnadsfri provperiod
  1. Mjuk Biltvätt Sverige AB erbjuder i vissa fall en kostnadsfri provperiod. Provperioden är avsedd för att nya kunder ska kunna testa tjänsten.
  2. Mjuk Biltvätt Sverige AB avgör vilka som är berättigade en kostnadsfri provperiod och kan komma att begränsa denna rätt för att förhindra missbruk. Mjuk Biltvätt förbehåller sig rätten att upphäva en kostnadsfri provperiod vid missbruk.
  3. Om kunden avslutar den kostnadsfria provperioden någon gång under de första 30 dagarna sker ingen debitering. Om inget avslut görs debiteras kontot först när den kostnadsfria provperioden löper ut. Information om det månatliga abonnemangspriset samt debiteringsdatum finns på minasidor.mjukbiltvatt.se.
 4. Betalning
  1. Kunder anslutna till Mjuk Biltvätt PREMIUM® debiteras månatligen på det datum registreringen skedde. Betalningen dras automatiskt från det betalkort som uppgavs vid registreringen.
  2. Betalning sker med VISA eller MasterCard via Mjuk Biltvätts partner Svea Ekonomi som erbjuder snabb och säker betalning. Alla kortbetalningar krypteras för kundens trygghet.
  3. Om betalning inte kan genomföras (t.ex. p.g.a. ogiltig betalningsmetod eller att kortet saknar täckning) kommer tjänsten att avaktiveras tillfälligt och en påminnelse att skickas via e-post till den e-postadress som uppgavs vid registreringen samt, i de fall kunden gett sitt medgivande, via pushnotis till kundens mobiltelefon. Nya försök görs under de nästkommande tre dagarna. Tjänsten återaktiveras när en godkänd betalning är registrerad.
  4. Betalningsmetod kan uppdateras via minasidor.mjukbiltvatt.se. Kunden ansvarar för att en giltig betalningsmetod finns registrerad.
 5. Uppsägning och reklamation
  1. Ingen uppsägningstid tillämpas, tjänsten kan när som helst avslutas via minasidor.mjukbiltvatt.se eller genom kontakt med kundtjänst.
  2. Om kunden avslutar tjänsten under en pågående faktureringsperiod kan den aktuella bilen fortsätta att tvättas till dess att den innevarande faktureringsperiod tar slut och tjänsten avslutas automatiskt. Påbörjad faktureringsperiod återbetalas eller krediteras ej.
  3. Reklamation sker direkt till vår personal på anläggningen i samband med tvättillfället alternativt till vår kundtjänst.
 6. Sekretess och insamling av information
  1. All hantering av personuppgifter sker med försiktighet och i enlighet med EU-förordningen GDPR. Uppgifterna hanteras endast av behöriga personer anställda av Mjuk Biltvätt och kommer inte att spridas vidare. De kontaktuppgifter som uppges vid registreringen kommer endast att användas för utskick av information som är relevant för kunden samt för att säkerställa att tjänsten fungerar.
 7. Övrigt
  1. Mjuk Biltvätt förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa avtalsvillkor samt att justera abonnemangspriset. En eventuell prisändring eller förändring av tjänsten kommer att börja gälla tidigast 30 dagar efter att kunden informerats om detta.
  2. Vid missbruk av tjänsten förbehåller sig Mjuk Biltvätt rätten att avsluta ett pågående abonnemang och att stänga av användaren.
  3. Information rörande tjänsten skickas i elektronisk form via e-post till den e-postadress som uppgavs vid registreringen samt, i de fall kunden gett sitt medgivande, via pushnotiser till kundens mobiltelefon. Kunden ansvarar för att Mjuk Biltvätt har tillgång till aktuella kontaktuppgifter och att bolaget vid behov har möjlighet att kontakta kunden.

OK

Avbryt

Ditt lösenord har nu ändrats.

Stäng

OK

Lägg till

Avbryt

Spara

Avbryt

Lägg till bil.

Tjänsten aktiveras omedelbart. Du kommer att debiteras kronor för de dagarna som kvarstår till nästa ordinarie debiteringstillfälle.

OK

Avbryt

Är du säker på att du vill ta bort bilen?

Tjänsten är aktiv till slutet av den innevarande debiteringsperioden.

Avbryt

Ta bort

Är du säker på att du vill ta bort bilen?

Avbryt

Ta bort

Vill du ångra borttagningen av denna bilen?

OK

Avbryt

Utför ändring

Avbryt

Ingen betalningshistorik hittades.

Stäng

Uppdatera betalningsmetod

För att kontrollera kortets giltighet kommer en krona att reserveras på ditt konto. Ingen debitering kommer att göras.

OK

Avbryt

OK

Avbryt

Är du säker på att du vill avsluta abonnemanget för samtliga bilar?

Nej

Ja, jag är säker